Ecoware

Samen naar werk

Diensten

Inloggen

Inlog voor……….

Particulier

Alle informatie voor particulieren

Zakelijk

Alle zakelijke informatie

Contact

Al onze contact gegevens

Afspraak maken

Afspraak maken voor afhalen

Werken aan werk

Werken aan Werk is bedoeld voor mensen met een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Stichting EcoWare heeft hierin een tweedeling gemaakt, namelijk jongeren van 18 tot 27 jaar en kandidaten ouder dan 27 jaar.

EcoWare begeleidt kandidaten gedurende drie maanden bij het opdoen van werkervaring, arbeidsritme en arbeidsvaardigheden. Het doel is uitstroming naar reguliere arbeid.

Werken aan Werk valt in twee fasen uiteen, namelijk de intake en het traject. De intake bestaat uit de overdracht van alle relevante informatie over de kandidaat. Concreet betekent dit dat het dossier en het trajectplan worden overgedragen aan de begeleider van EcoWare, die op zijn of haar beurt de informatie bestudeert. Daarin staan de gemaakte afspraken tussen klantmanager en de kandidaat over aantal uren werk, de benodigde trainingen en de leerdoelen. Naast overdracht van informatie vindt er altijd een initiële intake plaats in de vorm van een gesprek met de kandidaat waarbij hij of zij kennis maakt met EcoWare, 

 

de werkwijze, de begeleiders en het werkrooster.

Een standaard traject duurt drie maanden. Aandachtgebieden tijdens dit traject zijn:

  • Het aanleren van basis arbeidsvaardigheden
  • Het krijgen van arbeidsritme
  • Het signaleren van mogelijke belemmeringen, zoals kinderopvang, computervaardigheden, taalachterstand, sollicitatie/presentatievaardigheden, vervoer
  • Wekelijkse voortgangsgesprekken met de kandidaat over uitvoering en werkhouding
  • Mondelinge en schriftelijke tussenrapportages met de klantmanager na 6 weken
  • Mondelinge en schriftelijke afsluitende rapportage.

Na het traject van drie maanden kan, als dit noodzakelijk blijkt te zijn, de periode met nog eens drie maanden verlengd worden. Trajectprijs voor de eerste drie maanden en een eventuele verlenging van drie maanden Werken aan Werk is op aanvraag verkrijgbaar.

Laptops en Pc's uitgegeven

Fietsen uitgegeven

Laatste nieuws

Samenwerking Klaverblad Verzekeringen

Samenwerking Klaverblad Verzekeringen

EcoWare en Klaverblad Verzekeringen: laptops voor mensen die het echt nodig hebben 16 juli 2020 Afgelopen vrijdag kreeg Stichting EcoWare 65 gebruikte laptops van Klaverblad Verzekeringen. Met deze laptops kan EcoWare in samenwerking met Stichting Leergeld kinderen...

Lees meer

Maatregelen Corona – Update

Update 23-4-2020 Naar aanleiding van diverse persconferenties van Dhr. Rutte heeft EcoWare besloten haar showroom tot nader order beperkt te openen. Bezoek is alleen mogelijk op afspraak. Heeft u een toekenning voor een fiets/computer of laptop dan kunt u bellen met...

Lees meer

Veiling kunst voor Samenloop voor Hoop

Op 22 en 23 juni 2019 loopt het personeel van EcoWare mee met de Samenloop voor Hoop om geld in te zamelen voor het KWF. Hiertoe heeft één van onze fietsenmakers een tweetal kunst gitaren ter beschikking gesteld om te veilen voor het goede doel. Gitaar-1, nog...

Lees meer

Contact

Ecoware, Wattstraat 58, 2723 RD Zoetermeer

079 343 6020

info@ecoware.nl