Ecoware

Samen naar werk

Diensten

Inloggen

Inlog voor……….

Particulier

Alle informatie voor particulieren

Zakelijk

Alle zakelijke informatie

Contact

Al onze contact gegevens

Afspraak maken

Afspraak maken voor afhalen

Werken aan werk jongeren

Werken aan Werk Jongeren is bedoeld voor jongeren tot 18 jaar. Dit kunnen jongeren zijn met onderontwikkelde kenniscompetenties en daardoor het ontbreken van een startkwalificatie. Daarnaast bestaat deze groep uit jongeren die extra begeleiding nodig hebben op het gebied van beroepsoriëntering, beroepskeuze en studiekeuze.

EcoWare begeleidt kandidaten gedurende drie maanden bij het opdoen van werkervaring, arbeidsritme en arbeidsvaardigheden. Het doel is uitstroming naar het reguliere onderwijs, reguliere arbeid of een combinatie van beiden.

Werken aan Werk Jongeren valt in twee fasen uiteen, namelijk de intake en het traject. De intake bestaat uit de overdracht van alle relevante informatie over de kandidaat. Concreet betekent dit dat het dossier en het trajectplan worden overgedragen aan de begeleider van EcoWare, die op zijn of haar beurt de informatie bestudeert. Daarin staan de gemaakte afspraken tussen leerplichtambtenaar en de kandidaat over het aantal uren werk, de benodigde trainingen en de leerdoelen. Naast overdracht van informatie vindt er altijd een initiële intake plaats in de vorm van een gesprek met de kandidaat waarbij hij of zij kennis maakt met EcoWare, de werkwijze, de begeleiders en het werkrooster.  

Naar aanleiding van deze korte intake maakt EcoWare een inschatting van het niveau. Deze fase wordt na de eerste week werkervaring afgesloten met een uitgebreide intake volgens een vast protocol.

Een standaard traject duurt drie maanden, waarbij de kandidaat werkervaring opdoet binnen EcoWare. Aandachtgebieden tijdens dit traject zijn:

  • Het aanleren van basis arbeidsvaardigheden.
  • Het krijgen van arbeidsritme.
  • Het kiezen van een passend beroep en eventueel een bijpassende opleiding.
  • Het signaleren van mogelijke belemmeringen, zoals kenniscompetenties, startkwalificatie, computervaardigheden, taalachterstand, sollicitatie/presentatievaardigheden, vervoer.
  • Wekelijkse voortgangsgesprekken met de kandidaat over uitvoering en werkhouding.
  • Mondelinge en schriftelijke tussenrapportages met klantmanager na 6 weken.
  • Mondelinge en schriftelijke afsluitende rapportage.

Na het traject van drie maanden kan, als dit noodzakelijk blijkt te zijn, de periode met nog eens drie maanden verlengd worden. De trajectprijs voor de eerste drie maanden en een eventuele verlenging van drie maanden is op aanvraag verkrijgbaar.

Laptops en Pc's uitgegeven

Fietsen uitgegeven

Laatste nieuws

Resultaat actie kinderfiets

Resultaat actie kinderfiets

De actie voor het inzamelen van (kinder)fietsen heeft 42 fietsen opgeleverd. Na een grondige opknapbeurt zullen de fietsen weer ingezet worden t.b.v. kinderen uit maatschappelijke doelgroepen. Op donderdag 10 september zijn de winnaars van de dinercheques bekend...

Lees meer
Inzamelactie Kinderfietsen

Inzamelactie Kinderfietsen

In de week van 24 augustus t/m 28 augustus 2020 houdt EcoWare een inzamelactie voor (kinder)fietsen. In het streekblad van 20 augustus is er een oproep gedaan Stichting Ecoware zoekt kinderfietsen. Onder alle mensen die fietsen inleveren worden 3 dinercheques voor 2...

Lees meer

Contact

Ecoware, Wattstraat 58, 2723 RD Zoetermeer

079 343 6020

info@ecoware.nl