Werken aan werk

Werken aan Werk is bedoeld voor mensen met een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. EcoWare heeft hierin een tweedeling gemaakt, namelijk jongeren van 18 tot 27 jaar en kandidaten ouder dan 27 jaar.

EcoWare begeleidt kandidaten gedurende drie maanden bij het opdoen van werkervaring, arbeidsritme en arbeidsvaardigheden. Het doel is uitstroming naar reguliere arbeid.

Werken aan Werk valt in twee fasen uiteen, namelijk de intake en het traject. De intake bestaat uit de overdracht van alle relevante informatie over de kandidaat. Concreet betekent dit dat het dossier en het trajectplan worden overgedragen aan de begeleider van EcoWare, die op zijn of haar beurt de informatie bestudeert. Daarin staan de gemaakte afspraken tussen klantmanager en de kandidaat over aantal uren werk, de benodigde trainingen en de leerdoelen. Naast overdracht van informatie vindt er altijd een initiƫle intake plaats in de vorm van een gesprek met de kandidaat waarbij hij of zij kennis maakt met EcoWare, de werkwijze, de begeleiders en het werkrooster.

Een standaard traject duurt drie maanden. Aandachtgebieden tijdens dit traject zijn:

  • het aanleren van basis arbeidsvaardigheden
  • het krijgen van arbeidsritme
  • het signaleren van mogelijke belemmeringen, zoals kinderopvang, computervaardigheden, taalachterstand, sollicitatie/presentatievaardigheden, vervoer
  • wekelijkse voortgangsgesprekken met de kandidaat over uitvoering en werkhouding
  • mondelinge en schriftelijke tussenrapportages met klantmanager na 6 weken
  • mondelinge en schriftelijke afsluitende rapportage.

Na het traject van drie maanden kan, als dit noodzakelijk blijkt te zijn, de periode met nog eens drie maanden verlengd worden. Trajectprijs voor de eerste drie maanden en een eventuele verlenging van drie maanden Werken aan Werk is op aanvraag verkrijgbaar.