Computers

In onze computerwerkplaats krijgen gebruikte computers en randapparatuur, zoals beeldschermen en printers, een tweede leven. Na grondig wipen, testen, eventueel repareren, upgraden, schoonmaken en installeren zijn de computers klaar voor hergebruik.

De computers die de werkplaats verlaten vinden hun weg naar maatschappelijke doelgroepen zoals bijvoorbeeld scholen, stichtingen, verenigingen en mensen in de minima (Zoetermeerpashouders). Een deel van de computers gaat naar deelnemers aan een reïntegratietraject, om op die manier het solliciteren te vereenvoudigen.

Een andere instelling die gebruik maakt van de computers is Stichting Leergeld om kinderen van gezinnen in een achterstandssituatie van een computer te voorzien.

Bent u geinteresseerd? U bent van harte welkom in onze showroom.