Producten

Werkwijze

EcoWare heeft door de jaren heen een aantal producten en een eigen werkwijze ontwikkeld. Essentieel is de doel- en resultaatgerichtheid, waarbij de coach en de begeleider een sleutelrol spelen. Een nieuwe kandidaat krijgt altijd eerst een uitgebreide intake. Op basis daarvan zetten wij een traject uit met een duidelijk plan van aanpak gekoppeld aan een haalbare doelstelling. Samen doelen stellen, samen afspraken maken en samen regelmatig tussentijds evalueren met de praktijk als uitgangspunt. Daar ligt de kracht van EcoWare

Begeleiding

Onze professionele en intensieve begeleiding vindt op drie niveaus plaats.

  1. De werkbegeleiding, waar afspraken worden gemaakt over aanwezigheid, op tijd komen, samenwerken, arbeidsritme, inzet, inzetbaarheid en flexibiliteit
  2. De vakinhoudelijke begeleiding richt zich op het bijbrengen van technisch inhoudelijke kennis aan de hand van ICT of fietstechniek
  3. De aanvullende begeleiding bij problemen of stagnatie. Deze vorm van begeleiding gebeurt in overleg met de klantmanager, leerplichtambtenaar, RMC casemanager, trainer of jobcoach.

Door de persoonlijke aanpak en intensieve begeleiding worden mogelijke belemmeringen vroegtijdig gesignaleerd om er vervolgens adequaat op te kunnen reageren. En de praktijk van EcoWare werkt. Het merendeel van de mensen begeleid door EcoWare vindt een baan of heeft voldoende motivatie om een opleiding te gaan volgen.