Over Stichting EcoWare

Leerwerkbedrijf Stichting EcoWare
Wattstraat 58
2723 RD  Zoetermeer
(t) 079-3436020
(f) 079-3437929
(e) Info@ecoware.nl
(rsin) 814731247

Doelstelling

Het oprichten en in stand houden van een leerwerkbedrijf, dat zich toelegt op het geschikt maken voor hergebruik van zaken, waaronder ICT, fietsen en aanverwanten, met het doel deze te verspreiden onder mensen die een uitkering hebben of zich in een soortgelijke situatie bevinden, om hun zelfredzaamheid te vergroten en hun welzijn te verbeteren en het verrichten van soortgelijke activiteiten met een zelfde doel. De stichting heeft niet het oogmerk winst te maken.

Bestuur

Het (onbezoldigd) bestuur van de stichting bestaat uit de volgende samenstelling:

Dhr. E.A. Hansen, voorzitter
Mw. A.J. de Graaf – Driesen, penningmeester
Dhr. H. Eijer, secretaris

ANBI-status

Stichting EcoWare is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor kunt u als donateur en/of bedrijf doneren met belastingvoordeel. Ook hoeven wij geen belasting te betalen over schenkingen en nalatenschappen.

Publicaties

Meerjarenplan 2018-2020 EcoWare

Jaarrekening Stichting EcoWare 2018