Missie

EcoWare stelt zich tot doel mensen succesvol deel te laten nemen aan het arbeidsproces. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen leerplichtige jongeren tot 18 jaar, jongeren van 18 tot 27 jaar en mensen ouder dan 27 jaar met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor elke groep heeft EcoWare een specifieke en succesvolle aanpak ontwikkeld. EcoWare stelt de mens centraal, waarbij het individu telt en gekeken wordt naar kwaliteiten, mogelijkheden en kansen. Kortom, EcoWare is op een geheel eigen werkwijze en met een doel- en resultaatgerichte aanpak de onmisbare schakel naar werk.

EcoWare biedt een werkomgeving waar een aantal noodzakelijke basisvaardigheden eigen gemaakt worden om uiteindelijk succesvol deel te kunnen nemen aan het arbeidsproces. Ontwikkelen en verankeren van positieve houding en gedrag zijn een essentieel onderdeel van onze werkwijze. Om ons doel te bereiken bieden wij stage- en ervaringsplaatsen op het gebied van ICT en fietstechniek.

Wilt u meer weten over EcoWare als bedrijf, dan nodigen wij u van harte uit onze introductiefilm op deze pagina te bekijken.