Fietsenwerkplaats

De werkplaats Fietsen is voor ons een middel om naast kennis en vaardigheden van de fietstechniek een positieve werkhouding te ontwikkelen. De functies binnen de werkplaats Fietsen zijn gelijk aan de werkzaamheden die in een regulier productiebedrijf voorkomen. Zonder werkdruk, maar wel met een voortvarende aanpak waar heldere doelen gesteld worden en deelnemers aangesproken worden op hun verantwoordelijkheden.

De werkplaats Fietsen is onderverdeeld in onderstaande werkzaamheden:

  • ophalen en registreren van fietsen
  • inventarisatie prijscategorie, benodigde reparaties, benodigde onderdelen
  • uitvoeren reparaties, onderverdeeld in Klasse A (eenvoudig), Klasse B (gemiddeld) en Klasse C (moeilijk)
  • schoonmaken en demontage
  • voorraadbeheer gebruikte en nieuwe onderdelen.

Ook de afgeleide taken, zoals administratie, logistiek en huishoudelijk werk worden binnen het leerwerkbedrijf EcoWare uitgevoerd.

Door de diversiteit van de werkzaamheden krijgen deelnemers de kans om
inzicht te krijgen in hun mogelijkheden en te ontdekken waar hun kracht ligt. Om vervolgens heel gericht te gaan solliciteren of een opleiding te gaan volgen.

De fietsen die de werkplaats verlaten vinden hun weg naar maatschappelijke doelgroepen. Een deel van de fietsen gaat naar de deelnemers aan een reïntegratietraject, om op deze manier de drempel van vervoer weg te nemen. Een andere instelling die gebruik maakt van de fietsen is Stichting Leergeld om kinderen van gezinnen in een achterstandssituatie van een fiets te voorzien.