Computerwerkplaats

De werkplaats ICT van EcoWare is voor ons een middel om naast ICT-kennis en -vaardigheden een positieve werkhouding te ontwikkelen. De functies binnnen de werkplaats ICT zijn gelijk aan de werkzaamheden die in een regulier productiebedrijf voorkomen. Zonder werkdruk, maar wel met een voortvarende aanpak waar heldere doelen gesteld worden en deelnemers aangesproken worden op hun verantwoordelijkheden.

De werkplaats ICT is onderverdeeld in onderstaande werkzaamheden:

  • ophalen van ICT materiaal bij donateurs
  • registratie ICT materiaal
  • computers wipen, testen, schoonmaken, upgraden en installeren
  • randapparatuur, zoals schermen, printers e.d. testen en schoonmaken
  • milieuvriendelijk afvoeren van niet bruikbaar materiaal.

Ook de afgeleide taken, zoals administratie, logistiek en huishoudelijk werk worden binnen het leerwerkbedrijf EcoWare uitgevoerd.

Door de diversiteit van de werkzaamheden krijgen deelnemers de kans om
inzicht te krijgen in hun mogelijkheden en te ontdekken waar hun kracht ligt. Om vervolgens heel gericht te gaan solliciteren of een opleiding te gaan volgen.

De computers die de werkplaats verlaten vinden hun weg naar maatschappelijke doelgroepen zoals bijvoorbeeld scholen, stichtingen en verenigingen. Een deel van de computers gaat naar de deelnemers aan een reïntegratietraject, om op deze manier het solliciteren te vereenvoudigen. Een andere instelling die gebruik maakt van de computers is Stichting Leergeld om kinderen van gezinnen in een achterstandssituatie van een computer te voorzien.